Universell utformning

Funktionshinderfrågor handlar ofta om problem i den byggda miljön och det räcker inte att undanröja hinder, vi behöver också skapa möjligheter i det nya som byggs.

Universell utformning innebär sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de kan användas av alla människor i största möjliga utsträckning utan behov av senare anpassning eller specialutformning. 

Universell utformning är grundläggande för flera politikområden, som funktionshinder, gestaltad livsmiljö och digital offentlig service.

Webbkonferens 2020:

Staden ska funka för alla – hållbara städer genom universell utformning

Anmälan

Anmäl dig direkt via länk.

Halvdag 1: Perspektiv och konkreta exempel

24 november, sändning kl. 08:30-12

  • Kom inte hit! När isolering blir mainstream händer något – Per-Olof Hedvall, docent, Certec
  • Designat för fler – Järntorget och Lejontrappan Karin Svensson, projektledare, Arkdes
  • Att planera och bygga för mänsklig mångfald – universell utformning i den byggda miljön- Lilian Muller, doktorand, Certec
  • Dåtid möter framtid i kulturmiljöer – en förvandling i världsklass!  Cina Gasparini och Svante Thun, projektledare Higab
  • Stadsbyggnad för mänsklig mångfald: panelsamtal med direktörerna från stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret, park- och naturförvaltningen och trafikkontoret samt Per-Olof Hedvall från Certec.

Halvdag 2: Politik och vetenskap

1 december, sändning kl. 08:30-12

  • Alla kan prata stadsbyggnad med rätt förutsättningar – Stefan Petersson, konsult, arkitekturpedagog och universitetsadjunkt KTH
  • Är alla verkligen alla? Universell utformning i policydokument – Stina Ericsson, professor i svenska språket, Göteborgs Universitet
  • Så främjar Rådet för hållbara städer universell utformning – Helena Bjarnegård, riksarkitekt
  • EU, funktionshinderpolitiken och universell utformning: Hur påverkar det stadsutvecklingen i Sverige? - David Lega, EU-parlamentariker
  • Stadsbyggnad för en mänsklig mångfald – så skapas förutsättningarna: panelsamtal med politiker från byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, park- och naturnämnden och trafiknämnden samt Per-Olof Hedvall från Certec.

Programmet kan komma att ändras.Vid frågor kontakta:

Maria Bernström Printz tel:031-3681238

maria.printz@fastighet.goteborg.se