Universell utformning

Funktionshinderfrågor handlar ofta om problem i den byggda miljön och det räcker inte att undanröja hinder, vi behöver också skapa möjligheter i det nya som byggs.

Universell utformning innebär sådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de kan användas av alla människor i största möjliga utsträckning utan behov av senare anpassning eller specialutformning. 

Universell utformning är grundläggande för flera politikområden, som funktionshinder, gestaltad livsmiljö och digital offentlig service.

Webbkonferens 2021

Staden ska funka för alla - om hållbara städer genom universell utformning

konferensen hölls den 17 december 2021, sändning kl. 08:30-12 

För fjärde året i rad anordnade Fastighetskontoret en konferens med fokus på universellt utformade stadsmiljöer för ökad delaktighet. Det blev en halvdag av spännande föredrag som avslutades med en sändning av ett nytt avsnitt av Götepodden. 

Webbkonferensen riktar sig till dig som planerar, utvecklar eller bygger stad, eller helt enkelt är intresserad av stadsutvecklingsfrågor.

Du kan se hela sändningen i efterhand:

Teckentolkad inspelning av hela konferensen

Syntolkad inspelning av hela konferensen

Så här såg programmet ut:

Från ord till handling: Hur vi får till en universellt utformad stadsmiljö 
  • Hur planerar och bygger vi för mänsklig mångfald – universell utformning i den byggda miljön- Lilian Muller, doktorand, Certec 
  • Inkluderande stadsmiljö – vilka värden finns? Vad saknas? Värdeskapande analyser - metod för att skapa en mer inkluderande stadsmiljö. Helena Klintström WSP  
  • Hur:et i en stadsdelspark – universell utformning i praktiken Stefan Petersson, arkitekturpedagog och universitetsadjunkt KTH 
  • Slussen, en förvandling i världsklass - utmaningar och lösningar! Pernilla Johnni, Trafikkontoret Stockholms stad 
  • Björn Siesjö bjuder in till ett samtal kring Stadsbyggnad för en mänsklig mångfald – vem bygger vi för? Så skapas rätt förutsättningar. Gäster: Anders Westgerd, VD GIL och Lilian Muller, doktorand Certec vid Lunds universitet 

Programmet som pdf

Filmer på Youtube kring universell utformning

För mer information, kontakta:

Maria Bernström Printz, utvecklingsledare på Fastighetskontoret
E-post: maria.printz@fastighet.goteborg.se
Telefon: 031-368 12 38