Tillgänglig trafik

Kollektivtrafiken stödjer alla att självständigt kunna förflytta sig i samhället. Allmän kollektivtrafik i Göteborg består av spårvagnar, bussar, båtar och tåg. Större delen av kollektivtrafiken och de största hållplatserna är tillgängliga i Göteborg.

Stadens arbete med en tillgänglig kollektivtrafik leder till förbättringar för samtliga resenä­rer, det gäller exempelvis mer lättillgänglig information eller fysiska åtgärder som underlättar av- och påstigning. Ett annat exempel är destinations- och hållplatsutrop vilket även har gjort Göteborgs kollektivtrafik mer attraktiv för turister.

Kollektivtrafik och övrig hjälp

Flexlinjen

Flexlinjen är bussar som kan användas av alla och är anropsstyrd. De kör i begränsade områden och kan komma närmare målet än annan allmän kollektivtrafik. Läs mer om flexlinjen här.

Reseinstruktörer

Göteborgs resinstruktörer hjälper ovana resenärer att ta steget ut i kollektivtrafiken och ger stöd och trygghet ända från hemmet. Läs mer reseinstruktörer här.

Färdtjänst

För personer med funktionsnedsättning som inte kan resa på egen hand finns en särskild ordnad kollektivtrafik, färdtjänst. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om och bokar färdtjänst.

Reseplanerare

Via reseplaneraren går det att söka sin resa med indivi­duella tillgänglighetskrav, till exempel om plats behövs för rullstol och inre hållplatsutrop.

Ledsagning

Kostnadsfri personlig ledsagning erbjuds när du reser med Västtrafik. Ledsagning kan beställas av alla resenärer som behöver denna service. Ledsagarservice finns tillgänglig för alla Västtrafiks avgångar/ankomster på stationer/terminaler. Som resenär får du ha med dig max 20 kg bagage utöver utrustning som till exempel rullstol. Tänk på att beställa tjänsten minst en timma före avgång. Läs mer om kostnadsfri ledsagning här.

Göteborgs Centralstation

Göteborgs Centralstation är tillgänglig för alla. En speciell hemsida om tillgänglighet är framtagen för att enkelt kunna ge information om exempelvis ledstråk, ledsagning och mötesplatser med mera

Göteborgs Centralstation erbjuder stationsledsagning som gör resan enklare för personer med funktionsnedsättning. De erbjuder en ledsagare som möter upp dig vid en särskild mötesplats och hjälper dig på tågstationen samt hjälper till och från tåget. Läs mer på stationsledsagning.se

Resor och transporter till Landvetter

Idag är samtliga 12 flygbussar tillgängliga. Länk till webbplatsen Flygbussarna.

Resor och transporter i skärgården

För personer med funktionsnedsättning av olika slag fungerar det som regel bra att resa med båtarna. Alla skärgårdsbåtar har landgångar anpassade för rullstol och vid behov höj- och sänkbara speciallandgångar som delar av lutningen. En del bryggor är utrustade med flytbryggor som gör att bryggan och båten får samma nivå. Läs mer om resor och transporter i skärgården.

Flexlinjen Styrsö – Donsö

På Donsö och Styrsö finns en anropsstyrd kollektivtrafik som kallas Flexlinjen Styrsö-Donsö och som i praktiken är en liten buss. Denna kör alla helgfria vardagar från klockan 08.15 till 17.15. Sista turen avgår klockan 16.45. För att resa ringer du och bokar plats ombord. Bussen kör bara dit någon har bokat på- eller avstigning. Västtrafiks priser och kort gäller på Flexlinjen och det går inte att betala kontant till föraren. Läs mer om flexlinjen Styrsö-Donsö.