Om fysisk tillgänglighet

Enligt FN-konventionen ska personer med funktionsnedsättning ha tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation på lika villkor som andra.

Personer med funktionsnedsättning har rätt att leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor som andra. Tillgänglighet är en allmän princip som går igenom hela FN konventionen.

Rätten att leva självständigt beskrivs i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 19). Det framgår att samhället ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation

Göteborgs Stad ser på tillgängligheten utifrån ett helhetsperspektiv, en stad för alla, med policy och program för dess utformning. Alla ska i så hög utsträckning som möjligt kunna använda ordinarie transporter, bostäder, serviceinrättningar och tjänster. Göteborgs stad arbetar med att minska på särlösningar för personer med funktionsnedsättningar.