Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa kommunen via appen Anmäl Hinder om felbyggda saker och bristande tillgänglighet. Det är viktigt att vi hjälps åt så att staden kan funka för alla.

Appen kan användas av andra kommuner

En viktig aspekt av appen är dess öppna källkod. Det innebär att vem som helst i världen fritt kan kopiera den nya källkoden för att skapa en egen app med samma syfte och funktion. Rent praktiskt kan alltså andra kommuner ta källkoden, sätta dit sin kommunlogga och relansera appen för sina egna kommuninvånare. Länk till den öppna källkoden: github.com/goteborgsstad

Göteborg Stad önskar att fler kommuner ska förstärka sin tillsyn av lagen om enkelt avhjälpta hinder. Appen är ett effektivt sätt för medborgaren att bli medskapande av samhällets utformning.

Mer information om appen Anmäl hinder och om appens förstaplacering i Sveriges kommuners och landstings tävling Guldlänken hittar du på Stadsutveckling Göteborg

Så här anmäler du enkelt avhjälpta hinder via appen

Med appen kan hindret anmälas på plats, med bild och beskrivning av hindret. Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det. 

Här är några exempel på vad som kan vara enkelt avhjälpta hinder.

  • I en reception: Det saknas en låg disk.
  • I en entré: Dörren är för tung att öppna.
  • På toaletten: Det är för dålig belysning.

Gör en anmälan i appen i några få steg

  • Först markerar du som anmäler vilket typ av hinder det handlar om
  • Därefter visar du var hindret finns genom att skriva en kort text om hur det hindrar dig eller någon annan, bifoga gärna en bild som du tar med mobilkameran
  • Lämna kontaktuppgifter om du vill veta hur ärendet hanteras

Ladda ner appen Anmäl hinder för Iphone

Ladda ner appen Anmäl hinder för Android

Om du inte har möjlighet att anmäla hinder via appen

Du kan självklart också ringa, mejla eller skriva till kommunen. Appens syfte är att bredda och förstärka möjligheterna att anmäla enkelt avhjälpta hinder, och kompletterar därför de vanliga sätten att höra av sig till kommunen.

Enligt lagen har kommunerna ansvar för att se till att enklare hinder som försvårar tillgängligheten på allmänna platser blir åtgärdade. Det är ett eftersatt område och en undersökning från Boverket visar att bara nio procent av landets kommuner anser sig ha tillräckliga resurser för att kolla så att lagen efterlevs. I lagtexten benämns åtgärderna som enkelt avhjälpta hinder (EAH).

På Boverkets webbplats kan du läsa mer om enkelt avhjälpta hinder