Stadens film

Göteborgs Stads officiella film berättar om staden nu och framåt. Filmen finns på svenska och engelska, i en lång version på ca 3 minuter och en kort version på ca 1 minut, med och utan text. Filmen finns även i en teckenspråkstolkad version på ca 3 minuter.

Versioner på svenska

Hållbar stad öppen för världen

Göteborgs Stads officiella presentationsfilm på svenska, ca 3 min.

Hållbar stad öppen för världen, textad

Göteborgs Stads officiella presentationsfilm på svenska, med svensk text, ca 3 min.


Hållbar stad öppen för världen, kort version

Göteborgs Stads officiella presentationsfilm på svenska, kort version ca 1 min.

Hållbar stad öppen för världen, kort version, textad

Göteborgs Stads officiella presentationsfilm på svenska, med svensk text, kort version ca 1 min.

Teckenspråkstolkad version

Göteborgs Stads officiella presentationsfilm teckenspråkstolkad, ca 3 min.

English versions

Sustainable city open to the World

The City of Gothenburg film in English, appx 3 min.

Sustainable city open to the World, subtitles

The City of Gothenburg film in English, with English subtitles, appx 3 min.

Sustainable city open to the world, short version

The City of Gothenburg film in English, short version, appx 1 min.

Sustainable city open to the world, subtitles, short version

The City of Gothenburg film in English, short version, with English subtitles, appx 1 min.