Nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk, judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Här kan du läsa vad det innebär i Göteborg.

Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Göteborgs Stads arbete med romsk inkludering tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för romsk inkludering och framförallt i och med stadens medverkan som en av fem pilotkommuner för romsk inkludering 2012-2015.

Göteborgs Stad är en av de 66 kommuner som ingår i finskt förvaltningsområde. Det ger alla sverigefinska göteborgare särskilda rättigheter. Här kan du läsa mer om dem.