Nationella minoriteter

Sverige har fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk, judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Här kan du läsa vad det innebär i Göteborg.

Om nationella minoriteter

Sedan år 2000 har Sverige fem erkända nationella minoriteter och minoritetsspråk. De nationella minoriteterna är judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Romsk inkludering

Göteborgs Stads arbete med romsk inkludering tar sin utgångspunkt i den nationella strategin för romsk inkludering och framförallt i och med stadens medverkan som en av fem pilotkommuner för romsk inkludering 2012-2015.

Finskt förvaltningsområde

Göteborgs Stad ingår i finskt förvaltningsområde vilket betyder att den finsktalande minoriteten i kommunen har särskilda rättigheter för sitt eget språk och egen kultur.