Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad

Oavsett vem du är och var du bor i staden ska du bemötas och behandlas på ett likvärdigt sätt och få likvärdig tillgång till välfärdstjänster och annan kommunal service. Här kan du läsa hur Göteborgs Stad arbetar med mänskliga rättigheter.

Om mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad

Göteborg ska vara en stad för alla och ett demokratiskt samhälle med respekt för mänskliga rättigheter. Eftersom mänskliga rättigheter genomsyrar alla samhällsområden har Göteborgs Stad ett stort ansvar för hur kommunen lever upp till sina internationella åtaganden.

Diskriminering

Diskriminering handlar om att människor i samma situation behandlas olika utan giltiga skäl. Detta är kränkande för dig som blir utsatt och strider emot grundregeln om mänskliga rättigheter och allas lika värde.