Redovisa bidrag från Levande historia

Här redovisar du de aktiviteter som har genomförts med bidrag från Levande historia.

När du fått bidrag för en aktivitet från Levande historia och din aktivitet är genomförd, ska du lämna in en skriftlig redovisning av aktiviteten, inklusive dokument som styrker aktiviteten.

Så här redovisar du

Redovisa med hjälp av e-tjänsten här nedanför. Information om hur redovisningen går till fick du när din ansökan om bidrag beviljades.

Redovisa bidrag med aktivitets- och stimulansbidrag