Redovisa bidrag från Levande historia

Här redovisar du de aktiviteter som har genomförts med bidrag från Levande historia.

När du fått bidrag för en aktivitet från Levande historia och din aktivitet är genomförd, ska du lämna in en skriftlig redovisning senast två månader efter genomförd aktivitet, inklusive dokument som styrker aktiviteten.

Så här redovisar du

Redovisa med hjälp av e-tjänsten:

Redovisa bidrag med aktivitets- och stimulansbidrag

Göteborgs Stad begär en redovisning på genomfört eller löpande projekt. Redovisning ska lämnas senast 2 månader efter aktiviteten genomförts. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras måste du omedelbart meddela Levande Historia. Eventuellt överblivet bidrag återbetalas.