Ansök om bidrag till aktivitet och stimulansbidrag

Du är 1% klar med din ansökan

Steg 1 av 3 Påbörjat

Ansökan

Behandling av personuppgifter

Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF.

Behandling av personuppgifter i Göteborgs Stad.

Projektet

Intygan:

Genom att kryssa i rutan godkänner du att de uppgifter som du har lämnat här är korrekta. Om du inte kryssar i rutan kan du inte gå vidare i formuläret.

Projektbeskrivning

För att vi ska få en bättre bild av projektet får du gärna bifoga en projektbeskrivning här. Vi är främst intresserade av projektets namn, syfte, genomförande, motiviering, målgrupp, åldersgrupp och tidsuppskattning.

Hur vill du lämna projektbeskrivningen? Är den omfattande rekommenderar vi dig att bifoga den.
Hur vill du lämna projektbeskrivningen?
Här har du möjlighet att bifoga projektbeskrivningen som fil. Är beskrivningen omfattande kan du bifoga den i flera filer.
Steg 2 av 3 Ej påbörjat

Din ansökan om bidrag

Steg 3 av 3 Ej påbörjat

Organisationens uppgifter