Ansök om bidrag från Levande historia

Här kan du söka bidrag från Levande historia.

Så här söker du bidrag från Levande historia

Fyll i och skicka in din ansökan med hjälp av e-tjänsten här nedanför.

Tänk på detta innan du fyller i ansökan

Observera att du inte kan avbryta din ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Läs igenom information och regler så att du har alla uppgifter tillgängliga innan du fyller i din ansökan.

Vad kan jag söka bidrag till?

Du kan söka bidrag för aktiviteter som bidrar till att informera om och skapa diskussion kring frågor om tolerans, rasism, demokrati och mänskliga rättigheter.

Aktiviteten ska i första hand rikta sig till skolungdomar och utgöra ett komplement till den ordinarie undervisningen/verksamheten. Exempel på aktiveter som Levande Historia har beviljat bidrag till är studieresor, filmvisningar, teaterföreställningar, föreläsningar, bokprojekt, med mera.

Du måste redovisa aktiviteten

När din aktivitet är genomförd, ska du lämna in en skriftlig redovisning av aktiviteten inklusive dokument som styrker aktiviteten.

Här redovisar du aktivitet med bidrag från Levande historia

Information och regler

Det finns två kategorier av bidrag som du kan söka.

 • Den första kategorin är ett så kallat stimulansbidrag för att genomföra gruppresor för ungdomar. Du söker ett fast belopp på 5000 kronor.
 • Den andra kategorin är bidrag för aktiviteter som kompletterar ordinarie verksamhet. Här finns ingen övre gräns för hur mycket pengar du kan söka.

Levande historia kan bevilja hela eller delar av den sökta summan. Levande historia förbehåller sig också rätten till insyn i aktiviteten.

Ansökningstider

Du kan ansöka om bidrag löpande under året. Beslut om bidrag lämnas så snart som möjligt efter att vi fått in din ansökan. Tiden för att behandla en ansökan kan variera, beroende på när ansökan skickas in under året. Levande historia tar alltid kontakt med den organisation som söker bidrag.

Innan du fyller i ansökan behöver du ha följande uppgifter tillgängliga.

Du ska lämna en projektbeskrivning som innehåller följande:

 • projektets syfte,
 • hur projektet ska genomföras,
 • hur projektet uppfyller syftet med Levande Historia,
 • målgrupp,
 • åldersgrupp,
 • antal deltagare,
 • tid för genomförande,
 • vilken typ av bidrag du söker,
 • en budget med totalkostnad och andra eventuella sökta/beviljade bidrag.

Du ska lämna organisationsuppgifter:

 • organisationsnummer
 • adress
 • kontouppgifter
 • kontaktperson

  Ansök här

  För att söka bidrag, skickar du in din ansökan med hjälp av e-tjänsten här nedanför.

  Ansök om bidrag

  När du gjort detta klickar du på knappen ”skicka” i blanketten och dokumentet skickas då till Levande historia. När vi behandlat din ansökan får du svar via e-post, om du inte begärt annat.