Ansök om bidrag från Levande historia

Här kan du söka bidrag från Levande historia.

Du kan söka bidrag för aktiviteter som bidrar till att informera om och skapa diskussion kring frågor om tolerans, rasism, demokrati och mänskliga rättigheter.

Aktiviteten ska i första hand rikta sig till skolungdomar och utgöra ett komplement till den ordinarie undervisningen/verksamheten. Exempel på aktiveter som Levande Historia har beviljat bidrag till är studieresor, filmvisningar, teaterföreställningar, föreläsningar, bokprojekt, med mera.

Detta är Levande historia

Här redovisar du bidrag från Levande historia

  Information och regler

  Det finns två kategorier av bidrag som du kan söka.

  • Den första kategorin är ett så kallat stimulansbidrag för att genomföra gruppresor för ungdomar. Du söker ett fast belopp på 5000 kronor.
  • Den andra kategorin är bidrag för aktiviteter som kompletterar ordinarie verksamhet. Här finns ingen övre gräns för hur mycket pengar du kan söka.

  Levande historia kan bevilja hela eller delar av den sökta summan. Levande historia förbehåller sig också rätten till insyn i aktiviteten.

  Ansökningstider

  Du kan ansöka om bidrag löpande under året. Beslut om bidrag lämnas så snart som möjligt efter att vi fått in din ansökan. Tiden för att behandla en ansökan kan variera, beroende på när ansökan skickas in under året. Levande historia tar alltid kontakt med den organisation som söker bidrag.

   Ansök här

   För att söka bidrag, skickar du in din ansökan med hjälp av e-tjänsten här nedanför.

   Ansök om bidrag

   När du gjort detta klickar du på knappen ”skicka” i blanketten och dokumentet skickas då till Levande historia. När vi behandlat din ansökan får du svar via e-post, om du inte begärt annat.