Fristad Göteborg

Göteborg Stad är en av de 24 kommuner i Sverige som, via ett avtal med den internationella organisationen ICORN, är en fristad för förföljda kulturarbetare från andra länder. Syftet är att värna yttrandefriheten och försvara det fria ordet genom att ge en förföljd kulturarbetare, inom till exempel film, litteratur eller musik, möjlighet att utöva sitt yrke i en trygg och säker miljö.

Fristadskonstnären får under två år en fristad att kunna utöva sin konst. Under dessa två år i Göteborg erbjuds nätverk och sammanhang för personen att utvecklas i sin profession. Kulturförvaltningen, tillsammans med socialförvaltningen Centrum samarbetar för att underlätta för fristadskonstnären att leva och verka i Göteborg.

Ahmad Azzam, fristadskonstnär 2020 – 2022

Från oktober 2020 till oktober 2022 har Ahmad Azzam, palestinier från Syrien, varit fristadskonstnär i Göteborg. Ahmad har en kandidatexamen i sociologi från Damaskus universitet och arbetar inom det skrivande fältet med skönlitteratur, undersökande journalistik, dramabearbetning och filmmanus.

Under sin tid i Göteborg har Ahmad, förutom att studera svenska, arbetat med att färdigställa sin första roman Vertigo. Romanen finns utgiven på arabiska och två kapitel finns översatta till svenska, och väntar nu på besked om översättarstöd för att få hela romanen översatt. Han har även skrivit och regisserat en kortfilm, Question mark, som ska visas på en rad filmfestivaler runt om i världen.

Då situationen i Syrien inte har förbättrats för oppositionella har Ahmad fått politisk asyl. Han stannar i Göteborg för att arbeta med ett projekt på Frölunda kulturhus och Kulturhuset Bergsjön. I möten med ungdomar ska han med hjälp av konstnärliga metoder vrida och vända på begrepp som identitet, yttrandefrihet, tillit och rättvisa.

Intervju

En intervju med Azzam av Mustafa Can, fri för publicering.

An interview with Azzam by Mustafa Can. Translated by Ian Giles.

Bildmaterial

Bild fri för publicering i samband med artikel om Fristadskonstnären Ahmad Azzam finns i stadens pressrum på Mynewsdesk.

Fotograf: Anders Hansson. 

Vill du använda text eller bild citerar du:
Texten om Ahmad Azzam av Mustafa Can och foto av Anders Hansson är framtagen med syfte att ingå i utställningen Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck, producerad av Västra Götalandsregionen. Fristad Göteborg samordnas av Göteborgs Stads kulturförvaltning.

Mer om mottagande av fristadskonstnär

  • Att vara fristad ligger i linje med FN:s konvention om mänskliga rättigheter och nationella mål. Det handlar om att ge skydd men också att ta ställning för yttrandefrihet och solidaritet.
  • Sedan 1995 har Göteborg tagit emot åtta fristadskonstnärer, mest journalister och författare, från olika länder, bland andra Burma, Belarus, forna Sovjet och Eritrea. 
  • Mellan 2006 och 2008 var Göteborg fristad för författaren och nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj.
  • Förutom att tillhandahålla lägenhet och stipendium ska fristaden arbeta för konstnärens integration i staden, bland annat genom att lotsa personen genom det svenska systemet men även introducera sociala och professionella plattformar inom konstområdet.
  • Göteborgs stads fristadsarbete möjliggörs genom stöd från Västra Götalandsregionen.