Om hemlöshet

Göteborgs stad har flera aktörer som arbetar med hemlöshetsfrågan. Allt från uppsökande arbete till att arbeta med långsiktiga strategier för att ge fler permanent boende och stöd.

Det här gör Göteborgs Stad för de hemlösa

Akutboenden och uppsökande arbete

Göteborgs Stad har beredskap i form av akutboenden och övernattningsplatser för akut hemlösa. Vi har egna uppsökare och samarbetar med ideella organisationer. Tillsammans kommer vi att klara att ge tak över huvudet till dem som saknar andra alternativ och som accepterar den lösning som vi erbjuder.

Utökat stöd till utsatta EU-medborgare

Göteborgs Stad samarbetar med flera ideella organisationer för att ge insatser till de EU-medborgare som vistas tillfälligt i staden. Insatserna består av övernattningsplatser, öppen förskola och en dagcentral där de kan tvätta sina kläder och ta en dusch. Göteborgs Stad, via Social resursnämnd, står för finansieringen och de ideella organisationerna bidrar med kunskap, personal och lokaler.

Nya grupper av hemlösa i bostadsbristens spår

Vi ser nya grupper av hemlösa i staden med anledning av den allmänna bostadsbristen. Det krävs stora insatser från många aktörer för att möta hemlösa personers varierande bostadsbehov.

Göteborgs Stads fastighetskontor har tagit fram en ny strategi och plan mot hemlöshet. Här kan du ta del av planen.

Fakta om stadens arbete med hemlöshet

 • Kommunen förfogar över cirka 2 200 egna boenden och bostäder. Därutöver har upphandlade organisationer cirka 1 000 platser.
 • Stadsdelarnas nettokostnader för sociala boenden uppgår 2018 till 923 miljoner kronor. Kostnaden är i stort sett oförändrad jämfört med 2017.
 • Göteborgs ideella organisationer bedriver en omfattande verksamhet för människor i hemlöshet. En del av verksamheten finansieras av Göteborgs Stad via Social resursnämnd. Stödet är följande:

- Stadsmissionens öppna sociala verksamhet (300 000 kronor)
- Räddningsmissionens fältverksamhet (650 000 kronor)
- Räddningsmissionen kaféet (300 000 kronor)
- Café Trappa ner (600 000 kronor)
- Göteborgs Stad finansierar även platser på jourboendet 35:an på Linnégatan med 4 miljoner kronor per år. Boendet drivs av Räddningsmissionen. Platserna används vid akuta behov och kräver inget biståndsbeslut.

Göteborgs Stad och de frivilliga organisationerna Frälsningsarmén, Räddningsmissionen och Stadsmissionen har tecknat ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge stöd till socialt utsatta och hemlösa mobila EU-medborgare:

Avtalet gäller:

 • Övernattningen Station Nord som har 30 övernattningsplatser.
 • Frälsningsarméns dagcentral Famnen
 • Räddningsmissionens öppna förskola för romska barn
 • Stadsmissionens informationscenter Crossroads
 • Social resursförvaltnings uppsökande arbete

Vem gör vad för att hjälpa hemlösa i Göteborgs stad?

Stadsdelarna:

 • De tio stadsdelarna ansvarar för att i ett akut läge kunna erbjuda sina invånare tillfälligt tak över huvudet. De hemlösa som inte kan ordna ett boende på den ordinarie bostadsmarknaden kan vända sig till socialkontoret i sin stadsdel.
 • Personer med särskilda behov kan få bistånd i form av olika typer av boendeplatser som stadsdelarna köper från Social resursförvaltning eller andra aktörer.
 • Stadsdelarna erbjuder olika insatser såsom ekonomiskt bistånd, samtal eller boendestöd för att undvika vräkningar.
 • När socialkontoren i stadsdelarna har stängt kan utsatta vända sig till Socialjouren som har öppet dygnet runt.

Social resursförvaltning:

 • Social resursförvaltning stödjer stadsdelarna på det sociala området och har cirka 1200 boendeplatser som stadsdelarna kan köpa.
 • En långsiktig satsning sker nu på "Bostad först", det vill säga att den som är hemlös får en lägenhet först och sedan hjälp att ta tag i olika problem.
 • Inom Social resursförvaltning finns förutom boenden även Huldas hus, ett aktivitetshus för hemlösa kvinnor och Uppsökarenheten med fältassistenter vars uppdrag är att försöka få kontakt med människor som sover ute och motivera dem att ta emot hjälp.
 • På akutboendet Tillfället på Colin Campbells plats finns en vårdcentral för hemlösa som drivs av Västra Götalandsregionen.
 • Social resursförvaltning stödjer även de ideella organisationerna på hemlöshetsområdet och med insatser för utsatta EU-medborgare (se ovan).

Fastighetskontoret och de privata och kommunala fastighetsägarna:

 • I Göteborg samarbetar de kommunala och privata fastighetsägarna med Fastighetskontoret för att hjälpa de som av sociala och/eller medicinska skäl har svårt att få bostad. Samarbetet innebär att fastighetsägare lämnar lägenheter, som Fastighetskontoret hyr ut i andra hand, så kallade "kommunala kontrakt". Förutsättningarna för att sedan få ta över kontraktet är att den boende har betalat hyran under 18 månader, vårdat lägenheten och inte stört grannarna.