Utsatta EU-medborgare

I Göteborg vistas EU-medborgare från olika länder, som befinner sig i en socialt och ekonomiskt utsatt situation. Här kan du läsa om vad Göteborgs Stad gör för de utsatta EU-medborgarna.

Vilken hjälp kan utsatta EU-medborgare få i Göteborg?

Göteborgs Stad och de frivilliga organisationerna Frälsningsarmén och Räddningsmissionen har tecknat ett så kallat Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att ge stöd till socialt utsatta och hemlösa mobila EU-medborgare. Läs mer detaljerat om stödet på sidan Stöd till utsatta EU-medborgare.

Avtalet mellan staden och de frivilliga organisationerna innebär att Göteborgs Stad står för finansieringen medan organisationerna bidrar med personal, lokaler och kunskap. Parterna arbetar gemensamt med att ge stöd åt och att utveckla arbetet med utsatta EU-medborgare.

Lagstiftning och EU-medborgare

EU-medborgare har rätt att vistas i Sverige i tre månader men vistelserätten är formulerad så att personerna inte ska vara en orimlig belastning för biståndssystemet. Var och en har ansvar för att planera sitt boende, arbetssituation eller hemresa. Enligt socialtjänstlagen har staden det yttersta ansvaret för alla som vistas i kommunen, oavsett om man har uppehållsrätt i Sverige eller inte.

Det handlar då om att i akuta situationer säkra att människor inte far illa. Den hjälp staden kan bistå med i dessa situationer är hemresa eller i vissa fall akuta boendelösningar och akut mathjälp. Om det finns barn med i bilden eller svåra problem med missbruk och eller psykisk sjukdom kan det påverka socialtjänstens bedömning och göra situationen mer akut.

Illegala bosättningar

EU-medborgare kan ibland slår sig ner på platser utan att fråga markägaren.

Här kan du läsa frågor och svar från Göteborgs Stad om de illegala bosättningarna

Handlingsplan om insatser för socialt utsatta EU-medborgare

Göteborgs Stad och övriga kommuner som ingår i GR, Göteborgsregionen, har tagit fram en handlingsplan kring utsatta EU-medborgare. Planen ska vägleda kommunerna i hur de ska arbeta med EU-medborgare i utsatta situationer.