Göteborgs Stads samverkan med civilsamhällets organisationer

Här hittar du information om Göteborgs Stads överenskommelse om samverkan med civilsamhällets organisationer. Det är information som kan vara användbar när din förening eller du som tjänsteperson påbörjar en ny eller vidareutvecklar en redan pågående samverkan.

År 2012 tog Kommunfullmäktige beslutet om en överenskommelse om samverkan mellan civilsamhällets organisationer och Göteborgs Stad. Visionen är att Göteborg ska vara en stad där invånarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara. Målen är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg.

Målen når vi genom att

  • skapa tydliga förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan mellan parterna
  • synliggöra och stärka den civilsamhällets organisationers självständiga och oberoende roll som opinionsbildare och röstbärare för marginaliserade, utsatta och åsidosatta grupper
  • öka civilsamhällets organisationers möjligheter att vara en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen

Överenskommelsen bygger på sex gemensamma principer

  • integritet och oberoende
  • dialog
  • kvalitet
  • långsiktighet
  • öppenhet och insyn
  • mångfald

Organisation

Got United – forum för samverkan, är ett kansli som håller ihop arbetet med Överenskommelsen. Got United drivs av civilsamhället sedan 2017. Det finns en styrgrupp med representanter från både civilsamhället och tjänstepersoner i Göteborgs Stad.

Mer information om den lokala överenskommelsen hittar du på Got Uniteds webbsida