Finansieringsformer för föreningar och organisationer

Här hittar du information om de fyra vanligaste finansieringsformerna som Göteborgs Stad vanligtvis arbetar med när det kommer till samverkan med civila samhällets organisationer; bidragsgivning, upphandling, idéburet offentligt partnerskap, subventionerade lokaler.

Finansieringsformer för föreningar och organisationer

Göteborgs Stad arbetar vanligen med fyra former av finansiering av verksamhet inom det civila samhällets organisationer; bidragsgivning, upphandling, idéburet offentligt partnerskap, subventionerade lokaler.

Föreningsbidrag

Beslutas av sju nämnder/förvaltningar i Göteborgs Stad. På sidan för kulturstöd och bidrag till föreningar hittar du mer information om hur du ansöker.

Du kan också ansöka om bidrag från Levande historia som arbetar för att informera om både historiska och aktuella händelser för att förebygga intolerans och drar lärdom av historien, som kopplas till dagsaktuella frågor i Göteborg.

Ny e-tjänst för ansökan av bidrag

Under våren 2022 lanseras en ny e-tjänst för ansökan av föreningsbidrag från alla bidragsgivande förvaltningar. Mer information om utbildning i det nya systemet kommer ut på vår gamla hemsida http://bok.goteborg.se/Start.action samt via mejl till de föreningar som har sökt bidrag tidigare

Upphandling

Genomförs av många nämnder/förvaltningar och kan ibland vara en lämplig finansieringsform för organisationer i det civila samhället. Beroende på vilken typ av organisation ni är och vilken vara eller tjänst som ni vill erbjuda finns det olika typer av upphandlingsformer som kan passa.


Kort information om olika upphandlingsformer:

Direktupphandling – litet och enkelt

För er som vill sälja en mindre vara eller tjänst till stadens verksamheter kan direktupphandlingar vara ett alternativ. Direktupphandlingar görs direkt av de verksamheterna i staden som behöver en vara eller en tjänst som inte finns på ramavtal, och understiger 615 312 kr.

Reserverade upphandlingar

Reserverade upphandlingar är till för att organisationer och företag som tar en viss sorts samhällsansvar ska kunna ges positivt särbehandling. Reserverade upphandlingar annonseras som vanliga upphandlingar och ni svarar på dem med ett anbud. Mer information om reserverade upphandlingar, var de finns och hur ni svarar på dem finns på Inköp och upphandlingsförvaltningens sida om reserverade kontrakt.  

Upphandlingar och ramavtalsupphandlingar  

Upphandlingar och ramavtalsupphandlingar reglerar ofta större köp och genomförs av en mer central funktion.  Mer information om upphandlingar i Göteborgs Stad hittar ni på Inköp och upphandlingsförvaltningens webbplats.


Hyresmodell för kultur och föreningslivet  

Göteborgs Stads hyresmodell innebär att kultur- och föreningslokaler som ägs av kommunala fastighetsägare och som hyrs på hyresavtal (långtid) ska hyras ut med en subventionerad hyra. Modellen ska göra det enklare för kultur- och föreningslivet att få tillgång till en lokal och till en kostnad som inte ändras över tid. Syftet är också att skapa likvärdighet i Göteborgs Stads uthyrning av lokaler. Här kan du läsa mer om Göteborgs stads hyresmodell för kultur och föreningsliv.  


Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

En samverkansmodell mellan en eller flera idéburna och offentliga aktörer där alla parter ser det som nödvändigt att samverka för att nå målen. Här kan du läsa mer om IOP i Göteborgs Stad.