Funktionshinderombudsman

Funktionshinderombudsmannen arbetar för att driva på Göteborgs Stads arbete för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Detta gör funktionshinderombudsmannen

Funktionshinderombudsmannens uppdrag är att driva på Göteborgs Stads arbete för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Det innebär att samverka med nämnder och styrelser och arbeta för att öka kunskapen hos förvaltningar och bolag om funktionsnedsättningar och dess konsekvenser.

I uppdraget som funktionshinderombudsman ingår att ha god kännedom och hålla sig underrättad om levnadsförhållandena för personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad samt att omvärldsbevaka.

Vid behov kan funktionshinderombudsmannen uppmärksamma kommunstyrelsen på brister och/eller föreslå åtgärder och kommer årligen att rapportera till kommunfullmäktige.

Funktionshinderombudsmannen handlägger inte enskilda ärenden eller överklagar fattade beslut.

Bakgrund

Sedan september 2020 har Göteborgs Stad en funktionshinderombudsman. Uppdraget är att lyfta fram  funktionshinderfrågor på en strukturell nivå med stöd av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 – 2026. Programmet är ett av kommunfullmäktige beslutat styrande dokument för alla stadens nämnder och styrelser och utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Funktionshinderombudsmannen bidrar i arbetet med att genomföra programmet.

Teckenspråk, Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026

Lättläst version av Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026, populärversion

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 - 2026

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – Lättläst

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning


Filer och dokument