Hållbar stad - öppen för världen

I snart 400 år har Göteborg haft ansiktet vänt utåt – mot havet och världen. Stadens historia är unik och den präglar oss fortfarande. Mångfalden hos göteborgarna är idag större än någonsin. Den formar vår unika stadssjäl samtidigt som det är en utmaning att ta till vara denna rikedom.

Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla. I ett samhälle där skillnader i livsvillkor och hälsa är små mår även de som har det bäst ännu bättre. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott och hållbart samhälle. Mer information hittar du genom att klicka på länken Jämlik stad.

Folkhälsoarbete handlar om att påverka hälsan för delar av eller hela befolkningen och omfattar både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Arbetet ska utgå från befolkningens hälsa och behov.

Göteborgs Stads officiella film berättar om staden nu och framåt. Filmen finns på svenska och engelska, i en lång version på ca 3 minuter och en kort version på ca 1 minut, med och utan text. Filmen finns även i en teckenspråkstolkad version på ca 3 minuter.

Här hittar du information om Göteborgs Stads överenskommelse om samverkan med civilsamhällets organisationer. Det är information som kan vara användbar när din förening eller du som tjänsteperson påbörjar en ny eller vidareutvecklar en redan pågående samverkan.