Hållbar stad - öppen för världen

I 400 år har Göteborg haft ansiktet vänt utåt – mot havet och världen. Stadens historia är unik och den präglar oss fortfarande. Mångfalden hos göteborgarna är idag större än någonsin. Den formar vår unika stadssjäl samtidigt som det är en utmaning att ta till vara denna rikedom.

Jämlik stad

Göteborg ska vara den jämlika staden som bidrar till ett gott liv för alla. I ett samhälle där skillnader i livsvillkor och hälsa är små mår även de som har det bäst ännu bättre. När fler mår bra kan fler bidra till att bygga ett gott och hållbart samhälle.

Folkhälsa

Folkhälsa är ett begrepp för hela befolkningens samlade hälsa som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsa. En god folkhälsa är centralt för en hållbar samhällsutveckling.

Funktionshinderombudsman

Funktionshinderombudsmannen arbetar för att driva på Göteborgs Stads arbete för förbättrade levnadsvillkor och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Hållbar stad öppen för världen- filmen om Göteborg

Göteborgs Stads officiella film berättar om staden nu och framåt. Filmen finns på svenska och engelska, i en lång version på cirka 3 minuter och en kort version på cirka 1 minut. Filmen finns även i en teckenspråkstolkad version på cirka 3 minuter.

Agenda 2030 i Göteborg

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. På den här sidan kan du läsa om hur Göteborgs Stad bidrar till att uppfylla de globala målen.