Regler för sekretess

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.

Det finns ett antal lagar som styr och påverkar diarieföringsprocessen. Offentlighetsprincipens giltighet anges i tryckfrihetsförordningen, TF, som är en av grundlagarna. Den anger att allmänna handlingar ska vara offentliga om inte undantag har angetts i lag.

Den lag som i huvudsak anger sådana sekretessundantag är offentlighets- och sekretesslagen (OSL). I OSL finner man förutom regler om sekretess också mer specifika regler om diarieföring. Vissa ärenden och handlingar kan undantas från offentlighet enligt OSL.

Det finns också regler i dataskyddsförordningen och i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som gör att vissa uppgifter om enskilda personer behöver strykas innan en handling lämnas ut. 

Tietoa suomeksi/Information på finska

Salassapitovelvollisuutta koskevat säännöt