Så kan du använda diariet

Kommunen har i enlighet med lagen skyldighet att registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Handlingarna ska hållas ordnade och tillgängliga, så att du lätt kan hitta det du söker.

Alla förvaltningar inom Göteborgs Stad har ett eget diarium. Diariet handlägger inkommande post och e-post,  registrerar och fördelar ärenden, svarar för kontakter med media, förvaltningar, bolag och allmänhet samt lämnar ut allmänna handlingar.

Att läsa handlingar är gratis, men begär du kopior i papper som omfattar mer än 10 sidor kan det komma till en avgift.

Läsa handlingar på webben

De handlingar som har varit uppe på ett möte i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige kan du hitta och läsa direkt på goteborg.se, under handlingar och protokoll.