Diarium och arkiv

I ett diarium hittar du handlingar (dokument), ärenden, kallelser och protokoll som är skapade av eller som har skickats till kommunens förvaltningar.

Kommunen har i enlighet med lagen skyldighet att registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Handlingarna ska hållas ordnade och tillgängliga, så att du som så önskar lätt kan hitta det du söker.

Arkiv

Regionarkivet är arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Här finns också Göteborgs föreningsarkiv med handlingar från folkrörelser och föreningar. Hos oss kan du söka efter skolbetyg och klasslistor, kartor och ritningar, handlingar från socialtjänsten, patientjournaler och personalhandlingar och mycket annat. Regionarkivet är en förvaltning i Göteborgs Stad och sorterar under Arkivnämnden som är en gemensam arkivmyndighet för Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. Genom tillsyn och rådgivning ska Regionarkivet se till att förvaltningar och bolag följer de lagar och regler som gäller för arkiv- och informationshantering och levererar sina arkiv i ett ordnat skick.

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.