Korruption och oegentligheter

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetar för att motverka korruption och oegentligheter.

Göteborgs Stad har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Göteborgs Stad.

Sedan 2011 pågår ett arbete med att förstärka styrning, kontroll och öppenhet inom Göteborgs Stad. Arbetet berör alla inom stadens organisation och består av olika delar som beskrivs närmare nedan.

Meddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som direkt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel författare och journalister.

Torsdagen den 13 juni 2013 överlämnade granskningskommissionen sin rapport – Tillitens gränser – till kommunfullmäktige. Kommissionens uppdrag har varit att utreda om det finns något särskilt som skapat grogrund för oegentligheter inom Göteborgs Stad. Utöver det har kommissionen även haft i uppdrag att lämna förslag på hur förtroendet kan stärkas för den demokratiska processen i Göteborgs Stad samt lyfta fram goda exempel från omvärlden. I rapporten ger kommissionen svar på de tre frågorna och lämnar även tio rekommendationer till Göteborgs Stad.