Korruption och oegentligheter

Här kan du läsa om hur Göteborgs Stad arbetar för att motverka korruption och oegentligheter.

Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan rapportera misstankar om oegentligheter och missförhållanden i Göteborgs Stad.

Meddelarfrihet

Meddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som direkt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel författare och journalister.

Kunskapscentrum mot organiserad brottslighet

Göteborgs Stad arbetar tillsammans med flera statliga myndigheter mot gängkriminalitet, organiserad brottslighet och otillåten påverkan.