Beslut, insyn och rättssäkerhet

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet. Om en handling förvaras hos en myndighet är det en allmän handling, men en allmän handling kan också vara sekretessbelagd.

Det finns två typer av överklagande som du kan göra till kommuner: förvaltningsbesvär och laglighetsprövning.

På Göteborgs Stads anslagstavla hittar du anslag från de kommunala nämndernas sammanträden. Anslagstavlan finns i entrén i Traktören, Köpmansgatan 20.