Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott - Sammanträde 2021-07-21, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2021-07-21
Protokollet är justerat
2021-07-21
Anslaget sattes upp
2021-07-22
Anslaget tas ned
2021-08-13
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Centrum, Gårdavägen 2