Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott - Sammanträde 2022-06-13, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2022-06-13
Protokollet är justerat
2022-06-13
Anslaget sattes upp
2022-06-13
Anslaget tas ned
2022-07-05
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Centrum, Skånegatan 9 A, Göteborg