Göteborgs Stads socialnämnd Nordost - Sammanträde 2022-06-21, protokoll omedelbar justering §§ 263-264, 271-273, 278, 280, 283, 287

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Nordost
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-21 §§ 263-264, 271-273, 278, 280, 283, 287
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Nordost, Förstamajgatan 2 A, Göteborg