Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott 2 - Sammanträde 2022-08-05, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2022-08-05
Protokollet är justerat
2022-08-05
Anslaget sattes upp
2022-08-05
Anslaget tas ned
2022-08-27
Protokollet finns tillgängligt
Skånegatan 9 a