Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott - Sammanträde 2021-07-14, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2021-07-14
Protokollet är justerat
2021-07-14
Anslaget sattes upp
2021-07-19
Anslaget tas ned
2021-08-10
Protokollet finns tillgängligt
Gårdavägen 2