Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst - Sammanträde 2022-06-22, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Sydväst
Protokoll från sammanträde
2022-06-22
Protokollet är justerat
2022-06-25
Anslaget sattes upp
2022-06-27
Anslaget tas ned
2022-07-19
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Sydväst, Zirkongatan 7, Göteborg