Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott - Sammanträde 2021-09-15, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2021-09-15
Protokollet är justerat
2021-09-15
Anslaget sattes upp
2021-09-16
Anslaget tas ned
0201-10-08
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Centrum, Gårdavägen 2, Göteborg