Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott 1 - Sammanträde 2022-07-27, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2022-07-27
Protokollet är justerat
2022-07-27
Anslaget sattes upp
2022-07-28
Anslaget tas ned
2022-08-19
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Centrum, Skånegatan 9 a