Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen - Sammanträde 2022-06-21, protokoll omedelbar justering §172, §174, §175, §176, §187 och §188

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-21 §172, §174, §175, §176, §187 och §188
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Hisingen, Vågmästaregatan 1a, Göteborg