Göteborgs Stads socialnämnd Centrum individutskott 2 - Sammanträde 2022-08-10, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Centrum
Protokoll från sammanträde
2022-08-10
Protokollet är justerat
2022-08-10
Anslaget sattes upp
2022-08-10
Anslaget tas ned
2022-09-01
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Centrum, Skånegatan 9 A, Göteborg