Göteborgs Stads idrotts- och föreningsnämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Idrott och föreningsnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Protokollet är justerat
2022-06-21
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Idrotts- och föreningsförvaltningen, Nedre Kaserngården 1 (Kviberg), Göteborg