Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Förslag till ny Detaljplan för elnätsstation vid Aröds industriväg inom stadsdelen Backa i Göteborg.

Typ
Tillkännegivande enligt speciallagstiftning
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-06-29
Tillkännagivandet tas ned
2022-08-18