Stadsbyggnadskontoret - Underrättelse - Förslag till ny Detaljplan för bostäder vid Kopparåsen 21 inom stadsdelen Askim i Göteborg, dnr 0195/21

Typ
Arkiverad
Nämnd
Byggnadsnämnden
Plats
www.goteborg.se/planochbyggprojekt
Tillkännagivandet sattes upp
2022-08-09
Tillkännagivandet tas ned
2022-08-31