Göteborgs Stads Kommunstyrelse - Sammanträde 2022-06-15, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Kommunstyrelsen
Protokoll från sammanträde
2022-06-15
Protokollet är justerat
2022-06-27
Anslaget sattes upp
2022-06-27
Anslaget tas ned
2022-07-19
Protokollet finns tillgängligt
Stadsledningskontoret, Gustaf Adolfs Torg 4 A, Göteborg