Göteborgs Stads Trafiknämnd - Sammanträde 2022-06-17, protokoll omedelbar justering § 214

Typ
Anslag
Nämnd
Trafiknämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-17
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-17 § 214
Protokollet är justerat
2022-06-17
Anslaget sattes upp
2022-06-20
Anslaget tas ned
2022-07-12
Protokollet finns tillgängligt
Trafikkontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg