Göteborgs Stads Fastighetsnämnd - Sammanträde 2022-06-20, protokoll avseende §§ 113-119, 122-142, 144-152

Typ
Anslag
Nämnd
Fastighetsnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-20
Protokollet är justerat
2022-06-30
Anslaget sattes upp
2022-06-30
Anslaget tas ned
2022-07-22
Protokollet finns tillgängligt
Fastighetskontoret, Postgatan 10, plan 5, Göteborg