Göteborgs Stads Lokalnämnd - Sammanträde 2022-06-15, protokoll avseende §§ 84-101

Typ
Anslag
Nämnd
Lokalnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-15
Protokollet är justerat
2022-06-22
Anslaget sattes upp
2022-06-22
Anslaget tas ned
2022-07-14
Protokollet finns tillgängligt
Lokalförvaltningen, Lillhagsparken 18, Hisings Backa