Göteborgs Stads Valnämnd - Sammanträde 2022-06-17, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Valnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-17
Protokollet är justerat
2022-06-17
Anslaget sattes upp
2022-06-20
Anslaget tas ned
2022-07-12
Protokollet finns tillgängligt
Valnämndens kansli, Postgatan 16, Göteborg