Göteborgs Stads nämnd för intraservice - Sammanträde 2022-06-22, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Nämnden för Intraservice
Protokoll från sammanträde
2022-06-22
Protokollet är justerat
2022-06-28
Anslaget sattes upp
2022-06-29
Anslaget tas ned
2022-07-21
Protokollet finns tillgängligt
Intraservice, Rosenlundsgatan 4, Göteborg