Styrelsen för Samordningsförbundet Göteborg - Sammanträde 2022-06-10, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Samordningsförbundet Göteborg
Protokoll från sammanträde
2022-06-10
Protokollet är justerat
2022-06-23
Anslaget sattes upp
2022-06-27
Anslaget tas ned
2022-07-19
Protokollet finns tillgängligt
FINSAM Göteborg, Första Långgatan 19, Göteborg