Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen - Sammanträde 2022-06-21, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Stads socialnämnd Hisingen
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Protokollet är justerat
2022-06-23
Anslaget sattes upp
2022-06-23
Anslaget tas ned
2022-07-15
Protokollet finns tillgängligt
Socialförvaltning Hisingen, Vågmästaregatan 1a, Göteborg