Göteborgs Stads Grundskolenämnd - Sammanträde 2022-06-21, protokoll

Typ
Anslag
Nämnd
Göteborgs Grundskolenämnd
Protokoll från sammanträde
2022-06-21
Protokollet är justerat
2022-06-27
Anslaget sattes upp
2022-06-28
Anslaget tas ned
2022-07-20
Protokollet finns tillgängligt
Grundskoleförvaltningen, Gamlestads Torg 7, Göteborg