Göteborgs Stads Lokalnämnd - Sammanträde 2022-06-15, protokoll omedelbar justering §§ 94-95

Typ
Anslag
Nämnd
Lokalnämnden
Protokoll från sammanträde
2022-06-15
Omedelbar justering
Protokoll 2022-06-15 §§ 94-95
Protokollet är justerat
2022-06-15
Anslaget sattes upp
2022-06-15
Anslaget tas ned
2022-07-07
Protokollet finns tillgängligt
Lokalförvaltningen, Lillhagsparken 18, Göteborg